1. W związku z kolejnymi obostrzeniami informuję, że
 • liczba uczestników zgromadzeń liturgicznych: w kościele 38 wiernych a w kaplicy 17 wiernych:
 • wierni przy wejściu dezynfekują ręce i przebywają z zakrytymi ustami i nosem
 • udzielanie Komunii świętej: od strony kaplicy Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej na rękę, przy balaskach oraz na dworze od strony zakrystii

 

 1. Dzisiaj w ramach przygotowania tegorocznego Grobu Pańskiego dobrowolna zbiórka na kwiaty po Mszach świętych. BÓG zapłać.

 

 1. Okazja do Spowiedzi świętej w kościele
 • Od poniedziałku do środy 30 minut przed Eucharystią o godz. 7:00, 8:30 i 18:00
 1. Biuro parafialne
 • Poniedziałek od godz. 16:00 do 17:30
 • Wtorek dla narzeczonych od 16:00 do 17:30
 • Piątek nieczynne
 • Poniedziałek i Wtorek po Zmartwychwstaniu nieczynne.

 

 1. ŚWIĘTE TRIDIUUM PASCHALNE

odbędzie się w wyjątkowych warunkach w kościele, kaplicy, na dworze

 • Wielki Czwartek
  • Msza święta Wieczerzy Pańskiej: w kaplicy o godz. 18:00 i kościele o godz. 19:30
  • nie będzie katechezy dla rodziców i chrzestnych przed Chrztem
 • Wielki Piątek
  • Droga krzyżowa w kościele o godz. 9:00, 15:00 (zaczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego) i w kaplicy o 17:30
  • Liturgia Wielkiego Piątku w kaplicy o godz. 18:00 i w kościele o godz. 19:30
  • Przypominam, iż w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły
 • Wielka Sobota
  • tradycyjne święcenie potraw w koszyczkach odbędzie się co pół godziny przy zachowaniu obostrzeń wokół kaplicy w Pierzchnie od 9:00 do 11:00 oraz wokół kościoła od 14:00 do 16:00
  • Liturgia Paschalna o godz. 20:00.

Różaniec święty w te Trzy święte dni o godz. 19:00

 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: Msze święte o godz. 6:00, 8:30 /różaniec/, 9:00, 10:15 /kaplica/, 10:30, 12:00 (po tej Mszy świętej okazja do adoracji w kaplicy, która potrwa do godz. 15:00) i dodatkowe Msze święte w Zmartwychwstanie i Poniedziałek Wielkanocny o godz. 13:30 i 15:15
 • W Niedzielę Zmartwychwstania i w Poniedziałek Wielkanocny nie ma Mszy świętej o godz. 18:00 oraz w Poniedziałek o 19:30 z nabożeńswtem o umocnienie duchowe.

 

 1. Na prośbę Parafialnej Rady Duszpasterskiej podejmujemy przygotowania do transmisji z kościoła Triduum Paschalnego i Mszy świętej o godz. 9:00. Prosimy obserwować nasze parafialne media.

 

 1. Dobro pomocy
 • Dziękuję Wszystkim, którzy w kaplicy i w naszym kościele przyczynili się do dostarczenia blisko 100 Parafialnych Tytek Miłosierdzia dla naszych Parafian.
 • Bardzo DZIĘKUJĘ za dar modlitwy w intencji naszej Parafii oraz za wsparcie materialne przekazywane w formie daniny diecezjalnej składanej do skarbony w kościele lub kaplicy do zakończenia okresu wielkanocnego, a także za przekazywane na konto parafialne wpłaty, ofiary i odpisy.

 

 Boże Ojcze Wszechmogący zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Matko Boża Różańcowa Kórnicka chroniąca nas przed koronawirusem módl się
za nami ze Wszystkimi Świętymi naszymi Patronami.

 

Z darem modlitwy i z prośbą o ten dar
Proboszcz Grzegorz

 

Słowo na dziś 

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.
Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.

 

Ewangelia według św. Marka